Blang Monster Liquid premium White Musk

756.500 

● Màu sắc: Đen
● Trọng lượng: 465g
● Dung tích: 200ml. Có thể dùng 4 – 6 tháng
● Thời gian lưu hương: Khoảng 60 ngày.